Monthly Archives: Tháng Chín 2020

Kiểm định máy xúc, máy đào

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Sài Gòn thực hiện việc kiểm định máy xúc, máy đào cũng như các máy thi công xây dựng khác với các quy trình kiểm định riêng biệt, thỏa mãn các quy định hiện hành của nhà nước cũng như hướng dẫn của nhà sản xuất. Do […]

Kiểm định hệ thống lạnh

Kiểm định hệ thống lạnh, hệ thống chiller, hệ thống điều hòa không khí là quá trình kiểm tra, đánh giá sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về an toàn. Vì sao phải kiểm định hệ thống lạnh, hệ thống điều […]

KIỂM ĐỊNH CHAI LPG

Phạm vi áp dụng Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ và bất thường các loại chai chứa khí dầu mỏ hoá lỏng, ( Sau đây gọi chung là chai chứa LPG) được quy định theo Danh mục các loại máy, thiết bị, […]

KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA KHÍ CÔNG NGHIỆP

1. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA 1.1. Chai chứa khí công nghiệp: Là chai dùng để chứa, vận chuyển khí, khí hoá lỏng, khí hoà tan (khí công nghiệp) có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển và có dung tích chứa nước tới 150 lít , được chế tạo và ghi nhãn đáp ứng theo quy […]

Kiểm định bồn chứa xăng dầu, dung môi, hóa chất theo API 653

Thực hiện kiểm định bồn chứa xăng dầu, hóa chất nhằm đảm bảo an toàn cho người và môi trường sử dụng. Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Sài Gòn giới thiệu các bước trong việc kiểm định bồn chứa xăng dầu, bồn chứa dung môi, hóa chất được lắp đặt trên mặt […]

Kiểm định bồn chứa xăng dầu, dung môi, hóa chất theo API 653

Thực hiện kiểm định bồn chứa xăng dầu, hóa chất nhằm đảm bảo an toàn cho người và môi trường sử dụng. Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Sài Gòn giới thiệu các bước trong việc kiểm định bồn chứa xăng dầu, bồn chứa dung môi, hóa chất được lắp đặt trên mặt […]

Dịch vụ Kiểm định bình khí nén

Kiểm định bình khí nén (bình tích áp) là quá trình kiểm tra, đánh giá sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành thiết bị. Tại sao phải kiểm định chứa khí nén […]

Kiểm định bình/chai chứa khí công nghiệp

KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA KHÍ CÔNG NGHIỆP 1. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA 1.1. Chai chứa khí công nghiệp: Là chai dùng để chứa, vận chuyển khí, khí hoá lỏng, khí hoà tan (khí công nghiệp) có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển và có dung tích chứa nước tới 150 lít , được chế […]

Kiểm định an toàn hệ thống gas

Kiểm định hệ thống gas hay còn gọi là kiểm định hệ thống cung cấp khí đốt (LPG) tại nơi sử dụng là hoạt động kiểm tra, đánh giá an toàn khi vận hành hệ thống theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn hiện hành. Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (hệ […]