Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2020

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Đánh giá môi trường là đánh giá các hậu quả môi trường (tích cực lẫn tiêu cực) của một kế hoạch, chính sách, chương trình, hoặc các dự án thực tế trước khi quyết định tiến hành thực hiện hay không. Trong bối cảnh này, thuật ngữ “Đánh giá tác động môi trường” (EIA hay DTM) […]

CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thủ tục:  Đăng ký bản Cam kết bảo vệ môi trường Thủ tục:  Đăng ký bản Cam kết bảo vệ môi trường: Nơi tiếp nhận hồ sơ:  Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện    Trình tự thực hiện: – Bước 1: Chủ dự án, chủ cơ […]

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản ? – Trước tiên chúng ta cần phải nắm “Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là gì?“: Đề án bảo vệ môi trường thực chất là 1 bản pháp lý mà các công ty phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá […]

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Tình trạng ô nhiễm rác thải trong công nghiệp Tình trạng nhiều doanh nghiệp xả rác thải ra ngoài môi trường gây ô nhiễm trầm trọng đang ngày một phổ biến và gây ra nhiều thảm họa khôn lường. Hầu hết, những chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất của công nghiệp, nhà […]

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Một số khái niệm: An toàn lao động là gì, vệ sinh lao động là gì, tai nạn lao động là gì, bệnh nghề nghiệp là gì ? An toàn lao động là chỉ việc ngăn ngừa sự cố tai nạn xảy ra trong quá trình laođộng, gây thương tích đối với cơ thể hoặc […]

NHỮNG KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là một nội dung quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động. Thực hiện tốt nội dung này sẽ giúp nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho người lao động, người sử dụng lao động nhằm bảo đảm ATVSLD… Tuy nhiên, theo […]

QUY ĐỊNH CỦA LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Căn cứ pháp lý: Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 Trước khi tìm hiểu các quy định về an toàn vệ sinh lao động, khách hàng nên tìm hiểu chi tiết hơn về  cụm từ “an toàn vệ sinh lao động”. Đây là cụm từ ghép từ 2 từ: an toàn lao […]

CÔNG TÁC AN TOÀN TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

Nghành xây dựng là một trong những nghành liên quan đến hoạt động rủi ro dẫn đến rất nhiều các vụ tai nạn, nhẹ thì gây thương tật trên cơ thể, nặng thì dẫn đến thương vong. Vì vậy an toàn lao động trong nghành xây dựng là một trong những vấn đề quan trọng […]

HƯỚNG DẪN LÀM TỐT CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Công tác an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị điều gì là quan trọng nhất ? Trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, y tế thì phương tiện lao động, môi trường lao động và trình độ người lao động. Chính là 3 yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe, […]

Ý NGHĨA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Khi nền công nghiệp ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc các công ty, xí nghiệp,… Mọc lên ngày càng nhiều, số người lao động cũng theo đó mà tăng lên. Chính vì thế, hiện nay vấn đề đang được nhiều người quan tâm hàng đầu chính. Là việc đảm bảo an toàn lao […]