Category Archives: Kiểm định an toàn xe nâng người

Quy trình kiểm định xe nâng người

Kiểm định xe nâng người là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn xe nâng người theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động. Xe nâng người là thiết bị chuyên dụng để nâng hạ, di chuyển người và dụng cụ làm việc ở trên […]