Tag Archives: kiểm định bình khí công nghiệp

KIỂM ĐỊNH BÌNH KHÍ NÉN

Kiểm định bình khí nén (bình tích áp) là quá trình kiểm tra, đánh giá sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành thiết bị. Tại sao phải kiểm định chứa khí nén […]

Kiểm định bình/chai chứa khí công nghiệp

KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA KHÍ CÔNG NGHIỆP 1. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA 1.1. Chai chứa khí công nghiệp: Là chai dùng để chứa, vận chuyển khí, khí hoá lỏng, khí hoà tan (khí công nghiệp) có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển và có dung tích chứa nước tới 150 lít , được chế […]