Tag Archives: kiểm định máy đào

KIỂM ĐỊNH MÁY XÚC, MÁY ĐÀO

Kiểm định an toàn máy móc là một trong những công việc cần làm trong lĩnh vực xây dựng. Không chỉ đảm bảo an toàn mà còn tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh của công ty và doanh nghiệp. Kiểm định máy xúc (máy đào) là gì? Trước tiên, việc kiểm định kỹ thuật an […]