Tag Archives: kiểm định thang máy

Kiểm định an toàn thang máy

Thang máy là một trong 30 danh mục thiết bị bắt buộc phải kiểm định an toàn theo Theo thông tư Số 54/2016/ TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016. Do vậy khi bắt đầu, cũng như trong quá trình sử dụng thang máy các đơn vị chủ quản phải kiểm định lần đầu cũng như định kỳ thang máy để đảm bảo an […]

Kiểm định an toàn thang máy chở hàng

Dịch vụ Kiểm Định Thang Máy Chở Hàng của Trung tâm kiemdinhsaigon.net 1. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 1.1.Thang máy chở hàng: thang máy sử dụng để chở hàng, vận hành bằng điện có dẫn động ma sát hoặc cưỡng bức được lắp đặt cố định, hoặc thang máy thủy lực chở hàng được định […]